Quy định về chuyển nhượng, đền bù đất dính quy hoạch làm đường

27/12/2022 ,14:59
Đất dính quy hoạch làm đường có được bán cho người khác không? Nếu bị thu hồi thì việc đền bù như thế nào? Mời quý bạn đọc cùng tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây để có câu trả lời thỏa đáng.

Đất dính quy hoạch làm đường có được bán cho người khác không?

Đất dính quy hoạch làm đường là diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất để làm đường giao thông trong phạm vi địa giới hành chính đã được xác định trong thời gian cụ thể. Theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 2013, mảnh đất dính quy hoạch làm đường vẫn được phép mua bán bình thường. Cụ thể như sau: 

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Huyện thì người sử dụng đất vẫn tiếp tục được sử dụng bình thường và thực hiện quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Nếu đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Huyện thì người sử dụng đất nằm trong khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch vẫn được tiếp tục sử dụng đất nhưng không được xây dựng công trình, nhà ở, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Đất dính quy hoạch làm đường có được bán cho người khác không?

Đất dính quy hoạch làm đường có được bán cho người khác không?

Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp Huyện đã được công bố phải thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc thực hiện dự án. Tuy nhiên, nếu sau 03 năm vẫn chưa có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và công bố đến người dân việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển đổi mục đích đất sử dụng đối với phần diện tích đất được ghi trong bản kế hoạch sử dụng đất. 

Trong trường hợp nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất vẫn sử dụng bình thường, không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai 2013. 

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, dù đất dính quy hoạch làm đường nhưng người sử dụng vẫn có thể thực hiện chuyển nhượng nếu chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, cần thỏa mãn quy định tại Điều 167, Điều 188 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau: 

  • Hợp đồng chuyển nhượng đất phải được lập thành văn bản, có chứng thực hoặc công chứng. 

  • Thửa đất chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận, không có tranh chấp, không thuộc trường hợp bị kê biên để đảm bảo thi hành án. 

  • Tại thời điểm mua bán, chuyển nhượng, thửa đất còn trong thời hạn sử dụng. 

>> Xem thêm: Đất LUK là gì? Quy trình chuyển đổi đất LUK sang đất ở

Đền bù đất dính quy hoạch làm đường như thế nào?

Đất dính quy hoạch làm đường được bồi thường, đền bù theo nguyên tắc tại Điều 74, Điều 75 Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Theo đó, người có đất bị thu hồi sẽ được đền bù theo nguyên tắc cụ thể dưới đây: 

  • Nhà nước thu hồi loại đất nào thì người sử dụng đất sẽ được đền bù loại đất đó có cùng mục đích sử dụng.

  • Người sử dụng có đất bị thu hồi, đủ điều kiện được đền bù về đất thì sẽ được đền bù bằng đất có cùng mục đích sử dụng. Trong trường hợp địa phương không còn đất để đền bù sẽ đền bù bằng tiền. Giá đất đền bù sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất. 

  • Người sử dụng chỉ được đền bù chi phí đầu tư vào đất còn nếu nếu thửa đất bị thu hồi không đủ điều kiện bồi thường về đất theo quy định của pháp luật. 

  • Đền bù về tài sản, cây trồng, vật nuôi được tạo lập hợp pháp trên diện tích đất bị thu hồi. 

  • Ngoài việc đền bù, bồi thường về đất hoặc tiền thì người sử dụng đất còn có thể nhận được thêm các khoản hỗ trợ để ổn định đời sống, sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm…

Đền bù đất dính quy hoạch làm đường như thế nào?

Đền bù đất dính quy hoạch làm đường như thế nào?

Tuy nhiên, không phải trường hợp thu hồi đất nào cũng được nhận toàn bộ những khoản đền bù, hỗ trợ mà pháp luật quy định. Điều kiện để được bồi thường, đền bù về đất khi nhà nước thu hồi đất cụ thể như sau: 

  • Không phải là đất của Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm. 

  • Đất bị thu hồi thuộc một trong những trường hợp sau: đã có sổ hoặc đủ điều kiện cấp sổ nhưng chưa được cấp; người có đất bị thu hồi là cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đã sử dụng đất từ trước ngày 1/7/2004 nhưng chưa được cấp sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. 

>> Xem thêm: Sau khi hợp tác xã thu hồi đất đấu thầu thì có được bồi thường không?

Trên đây là quy định về việc chuyển nhượng, bồi thường đất dính quy hoạch làm đường tại Điều 49 Luật Đất đai 2013. Hy vọng, các bạn sẽ có thêm kiến thức hữu ích để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của mình trong trường hợp đất đang sử dụng bị dính quy hoạch.