Đất dính quy hoạch khu dân cư được bán và đền bù như thế nào?

31/12/2022 ,10:33
Đất dính quy hoạch khu dân cư có được bán hoặc chuyển nhượng không? Nếu bị thu hồi thì cách tính đền bù như thế nào? Cùng tìm hiểu và giải đáp những câu hỏi trên trong bài viết dưới đây của BDS36.

Có được phép mua bán, chuyển nhượng đất dính quy hoạch khu dân cư không?

Theo quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013, việc chuyển nhượng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm đã có quy hoạch là đất khu dân cư được thực hiện cụ thể như sau: 

Trong trường hợp đã công bố quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn được sử dụng và thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nếu đã có kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện hàng năm thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo quy định. Trong thời gian này, không được phép xây dựng nhà ở, công trình mới, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng có nhu cầu của tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có trên đất dính quy hoạch khu dân cư thì cần được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Có được phép mua bán, chuyển nhượng đất dính quy hoạch khu dân cư không?

Có được phép mua bán, chuyển nhượng đất dính quy hoạch khu dân cư không?

Trong trường hợp diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố thu hồi để thực hiện dự án hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng thì cơ quan chức năng có thẩm quyền phải điều chỉnh, hủy bỏ và công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thu hồi đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ghi trong kế hoạch. 

Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố thì người sử dụng đất hoàn toàn không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều Điều 49 Luật Đất đai 2013. 

Căn cứ quy định trên, tùy vào từng trường hợp mà đất dính quy hoạch khu dân cư sẽ được phép mua bán, chuyển nhượng hoặc không cụ thể như sau: 

  • Trường hợp 1: Quy hoạch sử dụng đất khu đô thị đã được công bố nhưng chưa công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn được phép mua bán, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. 

  • Trường hợp 2: Quy hoạch sử dụng đất đô thị đã được công bố và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã công bố, nếu người sử dụng đất muốn chuyển nhượng thì cần tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nếu bị thu hồi thì sẽ không được pháp chuyển nhượng khi đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi. 

  • Trường hợp 3: Nếu đã có quy hoạch sử dụng đất được công bố nhưng sau 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng mà cơ quan có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc không công bố điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất có quyền được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Nếu đã có công bố về điều chỉnh, hủy bỏ của cơ quan chức năng thì tùy vào việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất để xác định có được chuyển nhượng hay không

Đất dính quy hoạch khu dân cư được đền bù như thế nào?

Theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013, đền bù đất dính quy hoạch khu dân cư sẽ được dựa trên nguyên tắc sau: 

Đất dính quy hoạch khu dân cư được đền bù như thế nào?

Đất dính quy hoạch khu dân cư được đền bù như thế nào?

  • Người sử dụng đất bị thu hồi nếu đủ điều kiện được đền bù, bồi thường theo quy định của Nhà nước sẽ được giao đất có cùng mục đích sử dụng khi bị thu hồi. Nếu địa phương không đủ đất để đền bù hoặc người sử dụng đất có nguyện vọng nhận tiền thì sẽ đền bù đất tính theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định thu hồi. 

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ là cơ quan quyết định giá đất cụ thể để đền bù,bồi thường khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất của người sử dụng. 

  • Nếu không đủ điều kiện để được đền bù về đất thì người sử dụng đất sẽ được hỗ trợ khoản chi phí đầu tư vào đất. 

Theo đó, để được đền bù, bồi thường về đất thì người sử dụng cần thỏa mãn những điều kiện tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 cụ thể như sau: 

  • Đất đã được cấp sổ đỏ hoặc đủ điều kiện để cấp sổ đỏ nhưng chưa được cấp. 

  • Không phải là đất của Nhà nước cho thuê để trả tiền thuê hàng năm. 

Qua những thông tin trên giúp bạn đọc biết được đất dính quy hoạch khu dân cư có được chuyển nhượng, mua bán hay không và cách đền bù như thế nào. Hiểu đúng và đủ luật Đất đai sẽ giúp công dân thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi sử dụng đất của mình.