Hồ sơ, thủ tục yêu cầu cấp đổi sổ đỏ bị hỏng rách

15/11/2022 ,11:09
Vừa qua, UBND TP Hà Nội vừa có quy định về thời gian cấp, đổi sổ đỏ trong vòng 7 ngày làm việc. Vậy, hồ sơ, thủ tục đổi sổ đỏ bị hỏng rách như thế nào, mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Các trường hợp được cấp đổi, cấp lại sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, những trường hợp được phép cấp đổi sổ đỏ gồm: 

  • Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  • Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị hư hỏng, rách, ố, nhòe. 

  • Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất. 

  • Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Theo Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất được thực hiện yêu cầu cấp lại sổ đỏ đối với trường hợp bị mất sổ đỏ. Do đó, người sử dụng đất được yêu cầu cấp đổi sổ đỏ bị hỏng rách theo quy định pháp luật đất đai hiện hành. 

Hồ sơ, thủ tục yêu cầu cấp đổi sổ đỏ bị hỏng rách 

Hồ sơ, thủ tục yêu cầu cấp đổi sổ đỏ bị hỏng rách 

Hồ sơ yêu cầu cấp đổi sổ đỏ do bị hỏng, rách

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ cần chuẩn bị để yêu cầu cấp đổi sổ đỏ bị hỏng rách gồm có:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

  • Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Trình tự, thủ tục cấp đổi sổ đỏ do bị hỏng, rách

Trình tự, thủ tục cấp đổi sổ đỏ do bị hỏng rách gồm các bước cụ thể dưới đây: 

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đến văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất cần cấp đổi.

Nộp trực tiếp tại văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (đối với tổ chức, cá nhân) hoặc chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai (cá nhân). Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sai khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc dưới đây: 

  1. Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

  2. Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

  3. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 3: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp. Thời gian giải quyết không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.