Khu nghỉ dưỡng, Sinh thái

Flamingo Crown Bay Hải Tiến
Flamingo Crown Bay Hải Tiến Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Dự án Sun Beauty Onsen Thanh Hóa
Dự án Sun Beauty Onsen Thanh Hóa Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa