Quy định về bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án

12/11/2022 ,10:08
Theo quy định của Chính phủ, khi thực hiện dự án tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3 thì chủ đầu tư cần dành một phần diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội. Vậy quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội được quy định như thế nào, mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Quy định về bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

Theo thông tin từ Bộ xây dựng, tại Khoản 2, Điều 16 Luật Nhà ở năm 2014 quy định như sau: "Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ".

Tại Điểm a và Điểm b, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định:

Quy định về bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

Quy định về bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

Tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, loại 3 trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, trường dạy nghề (trừ viện nghiên cứu khoa học, trường phổ thông dân tộc nội trú công lập trên địa bàn), quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch phát triển khu công nghiệp; UBND cấp tỉnh có trách nhiệm căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt để bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội. Các cơ quan chức năng có nhiệm vụ xác định vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án để xây dựng nhà ở xã hội. Đảm bảo đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.  

>> Xem thêm: Làm thế nào để nhận biết đất dính quy hoạch

Tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP quy định: Nếu dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại có quy mô diện tích từ 2ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại 1 hoặc từ 5ha trở lên với đô thị loại 2, loại 3 cần dành 20% tổng diện tích của dự án để xây dựng nhà ở xã hội. 

Như vậy, theo quy định của Luật đất đai về nhà ở quy định chủ đầu tư phải dành ít nhất 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại dự án về nhà thương mại, khu đô thị mới.