Khu công nghiệp

Khu Công Nghiệp Phú Qúy Thanh Hóa
Khu Công Nghiệp Phú Qúy Thanh Hóa Hoằng Hóa, Thanh Hóa