Thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản được tính như thế nào sau quy định mới

13/09/2022 ,10:13
Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi được Chính phủ ban hành ngày 29/07/2022, đã bổ sung thêm một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP có quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng, quy định mới về giá tính Thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật đến cho các bạn những quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng.

Quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản

Nghị định 49 năm 2022 đã sửa đổi, bổ sung vào khoản 3 Điều 4 Nghị định 209/2013 về giá tính thuế giá trị gia tăng trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, giá tính Thuế GTGT là giá bất động sản chuyển nhượng trừ đi giá đất được trừ để tính thuế GTGT. 

Cụ thể giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định trong Nghị định như sau: 

1. Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng sẽ bao gồm tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).

2. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất trúng thầu là giá đất đã được trừ thuế giá trị gia tăng. 

3. Trường hợp đất thuê để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có). 

Thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản được tính như thế nào sau quy định mới

Thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản được tính như thế nào sau quy định mới

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng là số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cần phải nộp theo quy định mới. 

4. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thì giá đất được tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử đất và không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng. Cơ sở kinh doanh được kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng

Nếu không xác định được giá đất tại thời điểm chuyển nhượng thì giá đất được trừ thuế GTGT là giá do UBND tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm chuyển nhượng vậy giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng chính là giá đất do UBND tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm được chuyển nhượng. 

5. Trường hợp các cơ sở kinh doanh có nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Nếu giá đất nhận góp vốn cao hơn giá đất chuyển nhượng thì chỉ được tính giá đất theo giá chuyển nhượng. 

6. Trường hợp các cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ thuế giá trị gia tăng là giá tại thời điểm ký hợp đồng chuyển giao. 

Trên đây là 6 quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng theo quy định mới mà Bất Động Sản 36 muốn cập nhật đến cho quý khách hàng. Hãy theo dõi ngay website bds36.vn để nắm bắt được những thông tin bất động sản nhanh và mới nhất.