Điều kiện, hồ sơ miễn thuế khi bán nhà đất trong năm 2022

16/06/2022 ,16:38
Theo thông tin mới nhất, trong năm 2022 này sẽ áp dụng quy định mới về điều kiện, hồ sơ để được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán một nhà đất. Vậy thông tin cụ thể như thế nào, điều liệu quy định ra sao, mời các bạn cùng Bất Động Sản 36 tìm hiểu kỹ hơn qua bài viết dưới đây.

Điều kiện, hồ sơ miễn thuế khi mua bán nhà đất năm 2022

Điều kiện, hồ sơ miễn thuế khi mua bán nhà đất năm 2022

Điều kiện miễn thuế khi bán nhà đất duy nhất trong năm 2022

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, thu nhập từ việc chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất cùng những tài sản gắn liền với đất của cá nhân trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, những cá nhân sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

  • Thứ nhất, tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có duy nhất quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở. Bao gồm cả trường hợp cá nhân có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó. 
  • Thứ hai, thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng ít nhất là từ 183 ngày trở đi. 
  • Thứ ba, nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chủ sở hữu chuyển nhượng toàn bộ.

Hồ sơ miễn thuế khi bán nhà đất duy nhất trong năm 2022

Theo khoản 4 Điều 53 Thông tư 80/2021/TT-BTC (có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ ngày 01/01/2022), đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

Cá nhân chuyển nhượng đất ở, nhà ở nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại điểm 9.3 Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ miễn thuế mua bán nhà đất dựa vào khoản 4 điều 53 Thông tư 80/2021/TT/BTC có hiệu lực từ 1/1/2022

Hồ sơ miễn thuế mua bán nhà đất dựa vào khoản 4 điều 53 Thông tư 80/2021/TT/BTC có hiệu lực từ 1/1/2022

Trên Tờ khai thuế mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC, cá nhân sẽ tự khai thu nhập được miễn thuế và ghi rõ nằm trong nhóm đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định đối với nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất. Đồng thời, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc khai có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

>>> xem thêm: Tư vấn luật bất động sản