Đất NTS là gì? Có được xây nhà lên đất thổ cư không?

11/10/2022 ,08:31
Theo luật đất đai Việt Nam đất được chia 3 loại chính là đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng và đất nông nghiệp. Trong đó đất NTS được xếp vào loại đất nông nghiệp. Vậy đất NTS là gì? Các quy định liên quan đến đất NTS mà không phải ai cũng biết được chia sẻ ngay sau đây.

Đất NTS là gì?

Đất NTS là gì? Theo phân loại đất dựa trên các quy định của pháp Luật Việt Nam đây là đất nuôi trồng thủy sản, thuộc nhóm đất nông nghiệp. Đất NTS bao gồm đất chuyên nuôi trồng nước ngọt và đất nuôi trồng nước lợ hoặc nước mặn. 

Đất NTS là đất nuôi trồng thủy sản, thuộc nhóm đất nông nghiệp

Đất NTS là đất nuôi trồng thủy sản, thuộc nhóm đất nông nghiệp

Theo điều 2 Luật Thủy sản 2003, NTS là loại đất có mặt nước nội địa, gồm:

 • Ao, hồ, đầm, phá, sông, ngòi, kênh, rạch. 

 • Đất bãi bồi ven sông, có mặt nước ven biển hoặc đất cồn cát ven biển. 

 • Đất phi nông nghiệp có mặt nước được giao hoặc cho thuê để nuôi trồng thuỷ sản.

 • Đất sử dụng cho mục đích kinh tế trang trại.

Hạn mức giao đất nuôi trồng thuỷ hải sản

Theo quy định khoản 1 và 4 Điều 129 Luật Đất đai 2013, hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối, đất NTS của mỗi hộ gia đình, cá nhân cụ thể như sau:

 • Tối đa 3 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của khu vực  Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. 

 • Tối đa 2 héc ta đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

 • Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối, đất NTS thì tổng hạn mức giao đất tối đa 05 héc ta.

Việc giao đất nuôi trồng thuỷ sản phải được thực hiện tuân theo quy định về hạn mức. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi nếu thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi, bồi thường về đất đai. 

Thời hạn sử dụng đất NTS là bao lâu?

Theo khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013, thời hạn cho thuê đất vào giao đất đối với tổ chức được sử dụng đất NTS sẽ xem xét dựa trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất tuy nhiên không quá 50 năm. Trường hợp hết thời hạn thuê những người sử dụng đất vấn có nhu cầu tiếp tục sử dụng được phép gia hạn thêm nhưng không quá 50 năm. 

Những dự án bỏ một số vốn đầu tư lớn tuy nhiên việc thu hồi vốn lại chậm hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Thời hạn sử dụng đất NTS không quá 50 năm 

Thời hạn sử dụng đất NTS không quá 50 năm 

Như vậy, thời hạn sử dụng của đất NTS không quá 50 năm, tính từ ngày có quyết định giao đất và cho thuê đất. Thời hạn sử dụng đất sẽ căn cứ vào mục đích sử dụng đất chính nếu đất nuôi trồng thủy sản nằm ở một thửa đất gồm nhiều mục đích sử dụng khác nhau. 

Đất NTS có lên thổ cư được không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm thuộc cấp huyện được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, thuê đất, đơn xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 57 Luật Đất đai năm 2013: 

 • Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất được cấp phép bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm: chuyển đất nông nghiệp đất sang phi nông nghiệp.

 • Nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật bắt buộc người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của nhà nước. Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất áp dụng theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Muốn chuyển từ đất NTS sang đất thổ cư phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Muốn chuyển từ đất NTS sang đất thổ cư phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Như vậy, muốn chuyển từ đất NTS sang đất thổ cư phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, người dân phải thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo quy định. Trường hợp đất NTS nhà bạn không nằm trong quy hoạch, chưa có kế hoạch sử dụng đất thổ cư thì chưa đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, từ ngày 1/9/2021 các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không cần sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, phải đăng ký biến động, gồm các trường hợp được bổ sung liên quan đến đất nuôi trồng thủy hải sản như:

 • Chuyển đất NTS sang trồng cây lâu năm hay chuyển đất trồng cây hàng năm khác. 

 • Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất trồng cây hàng năm hoặc đất nuôi trồng thủy sản

Người muốn chuyển đổi sang hoặc muốn sử dụng đất NTS không cần làm theo hồ sơ, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất nếu thuộc các trường hợp trên, chỉ cần đăng ký biến động đất đai.

Trên đây là một số thông tin giúp các độc giả hiểu được đất NTS là gì? Theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất về thị trường bất động sản.