Có được mua bán, chuyển nhượng nhà đất tái định cư?

14/09/2022 ,16:25
Hiện nay, rất nhiều câu hỏi về vấn đề nhà đất tái định cư có được mua bán, chuyển nhượng hay không? Bài viết này của Bất Động Sản 36 sẽ giúp các bạn giải đáp câu hỏi trên nhé!

Như thế nào được gọi là nhà đất tái định cư?

Theo Quy định nhà ở năm 2004 thì nhà tái định cư được hiểu là những căn nhà ở bố trí cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bị giải tỏa theo pháp luật. Đây là loại nhà được ưu tiên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở hợp pháp và giá của những căn nhà tái định cư luôn thấp hơn giá trị được bán ra thị trường. Ngược lại thì những ngôi nhà này sẽ nằm xa trung tâm, diện tích nhà chỉ ở mức tiêu chuẩn cũng như không có nhiều các tiện ích như loại hình nhà ở khác. 

Những đối tượng được Nhà nước cấp nhà ở tái định cư

Theo Điều 30 Nghị định 99/2015/NĐ-CP đã quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở liệt kê các đối tượng, điều kiện được thuê, thuê mua, mua nhà ở phục vụ tái định cư như sau: 

 • Cá nhân, Hộ gia đình có nhà ở thuộc diện giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án với mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

 • Hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà và phải di dời chỗ ở nhưng không đủ điều kiện nhận bồi thường theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác. 

 • Hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải tháo dỡ với mục đích cải tạo, xây mới theo quy định tại Điều 110 Luật Nhà ở. 

Các đối tượng được mua nhà tái định cư

Những đối tượng được mua, cấp nhà tái định cư

Nhà đất tái định cư có được mua bán, chuyển nhượng

Theo quy định pháp luật hiện nay, nhà đất tái định cư có thể chuyển nhượng khi đáp ứng được các điều kiện về nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014. 

Đối với những giao dịch phải có Giấy chứng nhận

Các giao dịch mua bán, cho thuê, tặng, đổi, thế chấp vay vốn, góp vốn bằng nhà ở thì cần phải có đầy đủ các điều kiện dưới đây: 

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. 

 • Không thuộc diện đang xảy ra tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu. Đối với những căn nhà thuộc trường hợp sở hữu có thời hạn thì cần phải trong thời gian sở hữu. 

 • Tài sản không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên bản để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

 • Tài sản không thuộc diện có quyết định thu hồi đất, thông báo giải tỏa, phá bỏ nhà ở của các cơ quan có thẩm quyền. 

Nha-dat-tai-dinh-cu-co-duoc-mua-ban-hay-khong

Có được trao đổi, mua bán, chuyển nhượng nhà tái định cư

Đối với những giao dịch không cần Giấy chứng nhận

Theo quy định, những giao dịch về nhà dưới đây thì không cần bắt buộc Giấy chứng nhận: 

 • Giao dịch mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. 

 • Tổ chức trao tặng những căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương. 

 • Giao dịch mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc quyền sở hữu của nhà nước, mua bán, thuê mua các dự án nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư không thuộc sở hữu của Nhà nước., bán nhà ở theo quy định tại Khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014. 

 • Cho thuê, cho mượn, cho ở nhà, ủy quyền quản lý nhà ở. 

 • Quyết định nhận thừa kế nhà ở. 

 • Các chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại được xây dựng trong dự án xây dựng nhà ở bao gồm trường hợp bàn giao nhà từ chủ đầu tư mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở khu vực đó. 

Kết luận lại là, nhà tái định cư có thể thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, mua bán khi có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, không có tranh chấp, không kê biên, không thuộc diện thu hồi đất…