Cần chuẩn bị giấy tờ gì khi nhận thừa kế đất đai?

13/09/2022 ,14:46
Một khách hàng có liên hệ với Bất Động Sản 36 và hỏi: “Tôi chuẩn bị được nhận thừa kế đất đai từ bố mẹ thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì?”. Mời các bạn cùng tìm hiểu câu trả lời qua bài viết dưới đây.

Giấy tờ cần chuẩn bị khi nhận thừa kế đất đai

Giấy tờ cần chuẩn bị khi nhận thừa kế đất đai gồm có: 

  • Các giấy tờ chứng minh về tài sản của người để lại di sản, gồm có:  sổ tiết kiệm, Giấy đăng ký xe; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận cổ phần…

  • Giấy tờ về nhân thân của người được thừa kế: hộ khẩu, giấy khai sinh, Chứng minh Nhân Dân/Căn cước công dân. 

  • Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu. 

  • Giấy chứng tử của người để lại di sản.

Giấy tờ cần chuẩn bị khi nhận thừa kế đất đai

Giấy tờ cần chuẩn bị khi nhận thừa kế đất đai

Trong trường hợp nếu di chúc có ghi rõ cách phân chia tài sản thì cần cung cấp thêm bản di chúc. Còn nếu không ghi rõ cách phân chia tài sản thì cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ sau: 

  • Tờ tường trình và cam kết về quan hệ nhân thân

  • Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người thừa kế với người để lại di sản theo pháp luật trường hợp không có di chúc: hộ khẩu, giấy khai sinh, tờ khai nhân khẩu. 

  • Nếu thời gian quá lâu mà một số giấy tờ không còn nữa thì người khai nhận di sản thừa kế cần đến UBND xã, phường để xin trích lục giấy tờ, bao gồm: xác nhận tình trạng hôn nhân, bản khai tử, giấy khai sinh. Xác nhận nhân khẩu gia đình ông/bà từ ngày tháng năm tại Cơ quan Công an quản lý.

Thực hiện thủ tục nhận thừa kế đất đai

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thừa kế đất đai, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, cơ quan công chứng sẽ tiến hành thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản. Thời gian giải quyết thụ lý là 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết sẽ do đơn vị công chứng thực hiện tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, phương, nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không thể xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết ở nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó. 

Quy trình thực hiện thủ tục nhận thừa kế đất đai

Quy trình thực hiện thủ tục nhận thừa kế đất đai

Trong trường hợp di sản bao gồm Bất động sản và động sản hoặc chỉ có Bất động sản thì sẽ thực hiện niêm yết  theo quy định tại Khoản này và tại UBND cấp xã nơi có Bất động sản.

Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản và trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.

Trong thời gian niêm yết là 15 ngày, nếu không có khiếu nại, tố cáo gì thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế. Các đồng thừa kế có thể lập Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo Điều 57 Luật Công chứng 2014 hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế theo Điều 58 Luật Công chứng 2014. 

Sau khi công chứng văn bản thừa kế, người được hưởng di sản tiến hành thực hiện thủ tục đăng ký quyền tài sản tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất.