Triệu Sơn có thêm khu dân cư hơn 20ha

22/10/2022 ,08:25
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hai dự án khu dân cư tại Triệu Sơn. Tổng diện tích của hai dự án là hơn 20ha.

Khu dân cư 1: Khu dân cư mới phía Tây Bắc, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn

Khu dân cư mới phía Tây Bắc, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn gồm 1 phần các ô đất: dân cư mới ký hiệu DVO.9-01, DVO.9-04; dân cư hiện trạng ký hiệu HT.1-13, HT.2-05 và đường giao thông theo quy hoạch. 

Ranh giới dự án cụ thể như sau: 

  • Phía Bắc giáp đường tỉnh 517

  • Phía Nam giáp đường từ thành phố Thanh Hoá nối đường Cảng Hàng không Thọ Xuân – Khu kinh tế Nghi Sơn

  • Phía Đông giáp dân cư hiện trạng

  • Phía Tây giáp dân cư hiện trạng

Khu dân cư mới Đồng Thắng có diện tích khoảng 14,2ha, trong đó, diện tích đất ở khoảng 10,1 ha. Dự án sau khi hoàn thành cung cấp nơi ở cho khoảng 1.500 đến 2.000 người. 

Tính chất khu quy hoạch là khu dân cư mới đô thị, được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện tại. Bao gồm các chức năng chính: nhóm nhà ở, công viên cây xanh, công trình công cộng, bãi đỗ xe phục vụ cư dân.

Triệu Sơn có thêm khu dân cư hơn 20ha 

 Triệu Sơn có thêm khu dân cư hơn 20ha 

Khu dân cư 2: Khu dân cư mới Đồng Xá 2, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn

Dự án bao gồm ô đất dân cư mới ký hiệu DVO.6-0 và đường giao thông theo quy hoạch. Ranh giới của khu dân cư mới Đồng Xá 2 cụ thể như sau: 

  • Phía Bắc khu quy hoạch giáp đường tỉnh 517

  • Phía Nam giáp khu đất thương mại dịch vụ (theo quy hoạch)

  • Phía Đông giáp đất sản xuất nông nghiệp

  • Phía Tây giáp đường liên xã

Dự án có tổng diện tích khoảng 6ha, trong đó có 4,1 ha đất ở, dân cư dự kiến khoảng 800 người. Khu vực quy hoạch có tính chất là khu dân cư mới đô thị, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Bao gồm các chức năng chính sau: nhóm nhà ở, công viên cây xanh, công trình công cộng, bãi đỗ xe phục vụ cư dân. 

Thời gian lập đồ án quy hoạch cho cả hai khu dân cư tối đa là 6 tháng, tính từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.