Thành lập hai Khu dân cư gần 28ha tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn

16/09/2022 ,15:33
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với hai khu dân cư mới trên địa bàn, tổng diện tích gần 28ha.

Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường tỉnh 517, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn

Đầu tiền là Khu dân cư mới phía Tây Bắc đường tỉnh 517, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn. Khu đất bao gồm các ô dân cư mới, được ký hiệu DV0.1 – 03, DV0.1 – 05, DV0.1 – 05. Khu đất thương mại dịch vụ ký hiệu TMDV-02 và một phần ô đất dân cư hiện trạng ký hiệu HT-1:07.

Ranh giới dự án cụ thể như sau: 

  • Phía Bắc giáp đường giao thông theo quy hoạch.

  • Phía Nam giáp dân cư hiện trạng và đường tỉnh 517.

  • Phía Đông giáp dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp.

  • Phía Tây giáp đất nông nghiệp và đất cây xanh đô thị theo quy hoạch.

Khu dân cư có diện tích lập quy hoạch khoảng 19ha, trong đó đất đơn vị ở mới khoảng 13,9ha. Dự án sau dự kiến phục vụ chỗ ở cho khoảng 2.600 cư dân. Khu vực quy hoạch có tính chất là khu dân cư mới đô thị, bao gồm các chức năng: nhóm nhà ở, công trình công cộng, bãi đổ xe, công viên cây xanh. Ngoài ra, sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo mang đến cho cư dân cuộc sống chất lượng, hiện đại, tiện nghi. 

Thành lập hai Khu dân cư gần 28ha tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn

Thành lập hai Khu dân cư gần 28ha tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn

Khu dân cư mới phía Tây đô thị Gốm, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn

Tiếp đến là Khu dân cư mới phía Tây đô thị Gốm, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn. Dự án gồm các ô đất dân cư mới ký hiệu DV0.1 – 01 và một phần ô đất dân cư hiện trạng ký hiệu HT – 1:08. Ranh giới khu dân cư cụ thể như sau: 

  • Phía Bắc giáp đường tỉnh 517.

  • Phía Nam giáp đường từ trung tâm thành phố Thanh Hoá nối đường Nghi Sơn – Sao Vàng.

  • Phía Đông giáp đất dân cư mới (ký hiệu DV0.1-02).

  • Phía Tây giáp nhà máy may Dream F Vina.

Khu dân cư có diện tích quy hoạch 8,8 ha, trong đó đất đơn vị ở 7,6ha, còn lai là đường giao thông theo quy hoạch. Dự kiến phục vụ chỗ ở cho khoảng 1.400 người. 

Khu vực quy hoạch có tính chất là khu dân cư mới đô thị, bao gồm các chức năng: các nhóm nhà ở, công trình công cộng và công viên cây xanh, bãi đỗ xe phục vụ dân cư. Dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

Thời gian lập đồ án quy hoạch cả hai dự án nêu trên tối đa không quá 6 tháng từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.