Đất phi nông nghiệp là gì? Liệu có thể sử dụng để xây nhà?

29/04/2022 ,10:18
Đất Phi nông nghiệp là loại đất không được sử dụng để canh tác nông nghiệp, trồng cây. Tùy những loại đất phi nông nghiệp mà được sử dụng với mục đích khác nhau.

Thế nào là đất phi nông nghiệp?. Hãy cùng bds36.vn tìm hiểu và phân loại các loại đất phi nông nghiệp.

Khái niệm về đất phi nông nghiệp?

Đất Phi nông nghiệp là loại đất không được sử dụng để canh tác nông nghiệp, trồng cây mà chỉ được sử dụng với mục đích ở, xây dựng văn phòng, sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình công cộng, cơ sở văn hóa, tôn giáo… Loại đất này đang rất phổ biến hiện nay.

Đất phi nông nghiệp là loại đất phổ biến

Đất phi nông nghiệp là loại đất phổ biến

Phân loại các nhóm đất thuộc đất phi nông nghiệp

Đất ở

Đất ở là đất được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho các hộ cá nhân và gia đình sử dụng. Đất ở gồm có đất ở nông thôn và đất ở đô thị. Trong đó bao gồm cả đất xây dựng nhà, ao, vườn và các công trình.

Đất quốc phòng an ninh

Đất quốc phòng an ninh là nhóm đất được Nhà nước sử dụng cho mục đích quốc phòng và an ninh của quốc gia. Đất quốc phòng an ninh có vai trò phục vụ cho việc bảo bệ đất nước khỏi các thế lực xấu bên ngoài.

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp là loại đất xây dựng các công trình sự nghiệp gồm các lĩnh vưc kinh tế, xã hội, giáo dục. thể thao, môi trường, ngoại giao…

Đất sản xuất, kinh doanh

Đất sản xuất và kinh doanh là loại đất được sử dụng cho các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản… Đấ sản xuất và kinh doanh gồm ó đất khu công nghiệp, cụm công nghiêp, thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp.

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang, nhà hỏa tang

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang, nhà hỏa tang là loại đất phục vụ cho việc chôn cất và các dịch vụ có liên quan đến người mất. Loại đất này được quy hoạch thành khu tập trung, xa khu dân cư đảm bảo tiết kiệm và thuận tiện cho việc đi lại của mọi người.

Đất xây dựng công trình công cộng

Đất xây dựng công trình công cộng là đấtphục vụ cho các hoạt dộng công cộng mang ý nghĩa toàn dân như du lịch, danh lam thắng cảnh, đất giao thông, chợ, bãi thải, công viên, thủy lợi…

Đất sông ngòi

Đất song ngòi là đất được Nhà nước quản lý sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp hoặc có thể kết hợp cho việc nuôi trồng và khai thác thủy sản. Đất song ngòi bao gồm đất sông ngòi, suối, kênh rạch.

Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là đấy phục vụ cho cho các việc liên quan đến tôn giáo. Một số công trình phổ biến của loại đất này có thể dễ dàng bắt gặp như chùa, thánh đường, đền, tu viện…

Đất phi nông nghiệp khác

Đất phi nông nghiệp khác là loại đất được làm nhà nghỉ, trại, lán trong cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó có thể xây dựng kho chứa nông sản, máy móc, công cụ… Loại đất này sử dụng không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.

Loại đất phi nông nghiệp nào được phép xây nhà?

Trong các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp, chỉ có đất ở tại nông thôn và đô thị mới được phép xây nhà và các công trình phục vụ cuộc sống con người.

Đất phi nông nghiệp có thể xây xây nhà ở nếu được sự cho phép của Nhà nước

Đất phi nông nghiệp có thể xây xây nhà ở nếu được sự cho phép của Nhà nước

Các loại đất khác không phải đất ở sẽ không được xây nhà, nếu sẽ bị Nhà nước phạt và tháo dỡ các công trình đã xây.
Nếu muốn xây nhà trên đất phi nông nghiệp công dân phải xin phép và được sự chấp thuận từ các phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

>>> xem thêm: Kinh nghiệm bất động sản