Vì thị Trường - Bán Nhà Phố

quansanlongbien@gmail.com

Bán 50ha đất kho nhà xưởng 50 năm tại Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Bán 50ha đất kho nhà xưởng 50 năm tại Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Bán 50ha đất kho nhà xưởng 50 năm tại Huyện Triệu Sơn, ...

03/08/2023
Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa
500 triệu 500000 m²

0913233268

Bán đất TMDV Kinh doanh nhà hàng tại mặt đường QL 1A thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Bán đất TMDV Kinh doanh nhà hàng tại mặt đường QL 1A thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Bán 50ha đất kho nhà xưởng 50 năm tại Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Bán 50ha đất kho nhà xưởng 50 năm tại Huyện Triệu Sơn, ...

23/05/2023
Huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa
500 triệu 500000 m²

0913233268