Từ năm 2023 Thành phố trực thuộc Trung ương phải đáp ứng 5 tiêu chí

21/12/2022 ,11:22
Theo Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15, bắt đầu từ ngày 01/01/2023 tiêu chí Thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có những thay đổi so với hiện nay. Các tiêu chí cụ thể như thế nào sẽ có trong bài viết dưới đây của BDS36.

5 tiêu chí đánh giá Thành phố trực thuộc Trung ương bắt đầu từ 01/01/2023

Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 (có hiệu lực từ 01/01/2023) sửa đổi dựa trên Điều 4 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 quy định 5 tiêu chuẩn Thành phố trực thuộc Trung ương cụ thể như sau: 

 5 tiêu chuẩn Thành phố trực thuộc Trung ương 

  5 tiêu chuẩn Thành phố trực thuộc Trung ương 

Theo đó, Thành phố trực thuộc Trung ương từ 01/01/2023 cần đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội như sau: 

 Tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội

 Tiêu chuẩn cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội

Có thể thấy, các tiêu chuẩn Thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi theo hướng nới lỏng hơn so với thời điểm hiện tại. Điều này tạo điều kiện cho các thành phố có cơ hội phát triển vươn lên trở thành Thành phố trực thuộc TW.

Cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính Thành phố trực thuộc Trung ương

Cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính đối với Thành phố trực thuộc Trung ương theo Điều 15 Nghị quyết 1211/2016/NQ-UBTVQH13 hướng dẫn như sau:

- Quy mô dân số: 

 • Thành phố từ 01 triệu người trở xuống được tính bằng 20 điểm.

 • Thành phố trên 01 triệu người thì cứ thêm 30.000 người được tính thêm 0,5 điểm và tối đa không quá 30 điểm.

- Diện tích tự nhiên:

 • Thành phố từ 1.000 km2 trở xuống được tính 20 điểm. 

 • Thành phố trên 1.000 km2 thì cứ thêm 50 km2 được tính thêm 0,5 điểm và tối đa không quá 25 điểm.

Cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính Thành phố trực thuộc Trung ương

Cách tính điểm phân loại đơn vị hành chính Thành phố trực thuộc Trung ương

- Số đơn vị hành chính trực thuộc:

 • Thành phố có từ 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở xuống được tính là 2 điểm; trên 10 đơn vị hành chính cấp huyện thì cứ thêm 01 đơn vị hành chính được tính thêm 0,5 điểm và tối đa không quá 06 điểm. 

 • Thành phố có tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 40% trở xuống được tính là 01 điểm; trên 40% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm và tối đa không quá 4 điểm.

- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội:

 • Thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 20% trở xuống được tính 10 điểm; trên 20% thì cứ thêm 1% được tính thêm 0,25 điểm và tối đa không quá 15 điểm. 

 • Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ của thành phố từ 70% trở xuống được tính 1 điểm; trên 70% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm và tối đa  không quá 02 điểm. 

 • Thu nhập bình quân đầu người của thành phố thấp hơn hoặc bằng mức bình quân chung cả nước được tính 01 điểm; trên mức bình quân chung cả nước thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm và tối đa không quá 02 điểm. 

 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn hoặc bằng mức bình quân chung cả nước được tính 1 điểm; trên mức bình quân chung cả nước thì cứ thêm 0,5% được tính thêm 0,25 điểm và tối đa không quá 02 điểm. 

 • Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp thấp hơn 65% được tính 01 điểm; trên 65% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm và tối đa không quá 02 điểm…

- Yếu tố đặc thù:

 • Dân số tạm trú quy đổi từ 10% - 20% so với dân số thường trú sẽ được tính là 01 điểm. 

 • Nếu trên 20% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm và tối đa không quá 05 điểm.

Đến năm 2023 dự kiến cả nước có thêm 3 Thành phố trực thuộc Trung ương 

Hiện tại, cả nước có 5 Thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ. Theo kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn từ 2021 đến 2030 sẽ có thêm 3 tỉnh thành trở thành Thành phố trực thuộc TW, gồm có: Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa. Kế hoạch cụ thể như sau: 

 • Tỉnh Bắc Ninh dự kiến trở thành Thành phố trực thuộc TW. 

 • Dự kiến tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trở thành Thành phố trực thuộc TW theo Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 • Theo Kết luận 53-KL/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, dự kiến tỉnh Khánh Hòa là Thành phố trực thuộc TW

Trên đây là những tiêu chí Thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 do BDS36 tổng hợp. Để tìm hiểu thêm các kiến thức bất động sản hữu ích, mời quý độc giả truy cập trực tiếp vào website: bds36.vn