Giao dịch bất động sản thông qua sàn đang còn nhiều tranh cãi

20/09/2022 ,14:29
Giao dịch bất động sản thông qua sàn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong buổi Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022. Vấn đề này đã được lấy ý kiến của nhiều người khi Bộ Xây dựng soạn Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản. Nhiều người cho rằng quy định giao dịch bất động sản qua sàn là sự thụt lùi trong xây dựng pháp luật.

Sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng soạn thảo

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang dần hoàn thiện về Luật Kinh doanh bất động sản với nhiều nội dung và quy định mới. Trong đó, nội dung đáng chú ý nhất liên quan đến việc hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản quy định tại điều 61, 62 như sau: Các tổ chức, cá nhân… kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch môi giới bất động sản cần phải thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp và phải đảm bảo được những điều kiện và đăng ký hoạt động theo đúng pháp luật kinh doanh bất động sản. 

Theo chia sẻ của Bộ Xây dựng, việc sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản đã được nghiên cứu dựa trên cơ sở kế thừa các nội dung được quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 về kinh doanh bất động sản như: quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức Kinh doanh bất động sản và quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản. Kinh doanh bất động sản là việc cần đầu tư vốn nhằm thực hiện các giao dịch mua bán, xây dựng, nhượng quyền, cho thuê, cho thuê mua, thực hiện các hoạt động môi giới, dịch vụ sàn giao dịch, tư vấn và quản lý bất động sản…

Sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng soạn thảo 

Sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng soạn thảo 

Nhằm mục đích làm rõ được các phạm vi điều chỉnh thì trong dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung cụ thể hơn các loại bất động sản khi đưa vào kinh doanh tại Điều 5. Cùng lúc đó, dự thảo cũng đã bổ sung, sửa đổi các nội dung để làm rõ, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong kinh doanh bất động sản, tránh xảy ra việc chồng chéo, giao thoa giữa các hệ thống luật pháp. Cụ thể những sửa đổi, bổ sung: Hoạt động kinh doanh nhà ở được điều chỉnh tại 2 bộ Luật là Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2014 sẽ nghiên cứu và thống nhất quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi lần này; các nội dung liên quan đến kinh doanh bất động sản sẽ được làm rõ hơn dưới dạng quyền sử dụng đất trong dự án để tránh xảy ra vấn đề chồng chéo liên quan đến pháp luật về đất đai; thực hiện hợp nhất các quy định yêu cầu về công khai thông tin bất động sản của Luật hiện hành, quy định thông tin nhà ở tại Luật Nhà ở nhằm thống nhất quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản. 

Còn nhiều tranh cãi về quy định giao dịch bất động sản qua sàn

Sau khi quy định giao dịch bất động sản thông qua sàn được đưa ra thì các chủ đầu tư đều cho rằng điều này là không khả thi và sẽ dẫn đến việc tăng thêm những loại chi phí khác. Nhưng các đơn vị môi giới lại đồng tình với lý do muốn thị trường trở nên minh bạch, giúp bảo vệ cho người mua hơn. Việc đưa ra quy định giao dịch thông qua sàn là không cần thiết bởi vì khách hàng đều có quyền lựa chọn mua trực tiếp với chủ đầu tư hoặc mua thông qua sàn giao dịch và các sản phẩm bán khi ra cần phải có đủ điều kiện. 

Có nên giao dịch bất động sản qua sàn?

Có nên giao dịch bất động sản qua sàn?

Theo ông Lê Hoàng Châu cho rằng, cần phải xem xét lại nội dung quy định giao dịch bất động sản thông qua sàn. Vì quy định này đã có tại Điều 59 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 nhưng đã bị bãi bỏ trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Cùng quan điểm với ông Châu là ông Nguyễn Văn Đỉnh cũng đưa ra ý kiến rằng nếu Luật Kinh doanh bất động sản quy định giao dịch bất động sản qua sàn sẽ thành trở ngại lớn trong việc triển khai Luật vào kinh tế, xã hội. 

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Đính lại cho rằng quy định giao dịch bất động sản thông qua sàn là giúp bảo vệ lợi ích của khách hàng, kiểm soát được tính minh bạch thông tin và cung cấp thông tin cho Nhà nước. Cùng lúc đó, các sàn giao dịch bất động sản cũng chống lại việc rửa tiền và tránh tình trạng trốn thuế. 

Tại diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, ông Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc Dân đưa ra ý kiến rằng: cần phải nghiêm cấm những việc mua bán trao tay đất đai, bất động sản không qua đăng ký giao dịch, sẽ không bảo vệ hoặc thu hồi đất hay các bất động sản trao tay. Cần bắt buộc các quy định mua bán bất động sản thông qua các sàn giao dịch nhằm đảm bảo được tính công khai, minh bạch, tránh đưa ra những thông tin không chính xác hoặc giả mạo gây rủi ro cho cả người mua và người bán.