Bộ trưởng Tài nguyên: Định giá đất bằng phương pháp toán học

15/11/2022 ,16:15
Tại phiên họp Quốc hội vào chiều ngày 14/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà phát biểu: "Đây sẽ là giá đất mà ai cũng phải biết và chúng ta không ai có thể can thiệp vào, vì đó là giá thị trường".

Định giá đất cần được đặt lên hàng đầu 

Chiều ngày 14/11/2022, giải trình, tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội về Luật đất đai sửa đổi, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà, hiện tại vấn đề cần được quan tâm nhất chính là lĩnh vực tài chính, định giá đất. Theo Bộ trưởng, việc băn khoăn về 5 bước xác định dẫn tới sai giá đất là do đầu vào không đúng. 

Theo ông Hà, trong thời gian tới vẫn định giá đất đai dựa trên 5 phương pháp, tuy nhiên cần thu thập đầy đủ cơ sở dữ liệu về giá đất và nhà nước sẽ trực tiếp thực hiện giao đất. Khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp thống kê, toán học, trên cơ sở phân ra các phương pháp xác định vùng đất chuẩn, thửa đất chuẩn, mức độ tin cậy của thửa đất chuẩn… Từ đó, giúp chúng ta xác định được giá đất, đồng thời sử dụng phương pháp thống kê để giải quyết vấn đề giá, xử lý các bất cập đang gặp phải như hiện nay. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 

Trong phiên họp Quốc hội, ông Hà nhấn mạnh: “Từ giá đất này sẽ thực hiện trách nhiệm đóng góp về mặt tài chính của người sử dụng đất cũng như sẽ tính được giá đất cụ thể và công khai minh bạch giá đất hoàn toàn thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu về bản đồ địa chính số hoá đất đai”. 

Bộ trưởng TN&MT cho hay: “Sau này, đây là giá mà ai cũng phải biết và không ai có thể can thiệp vào, vì đó là giá thị trường. Tất nhiên chúng ta phải đưa ra điều kiện để người dân tự nguyện đăng ký chế định, để khai giá thật, và không lấy giá hợp đồng để bắt buộc người dân phải đóng nghĩa vụ, trách nhiệm khi giao dịch đất đai”. 

Theo Bộ trưởng Tài Nguyên và Môi trường, khi định giá đất đai đúng sẽ giúp chúng ta tính được giá trị gia tăng địa tô chênh lệch, điều tiết hài hòa lợi ích các bên. Từ đó, giúp giải quyết hài hòa giữa địa phương này với địa phương khác. Bởi lẽ, đất đai là tài sản chung của toàn dân nên cần đảm bảo tính công bằng. 

Thu hồi bồi thường đất đai là vấn đề thứ hai được nhắc đến

Vấn đề thứ hai được chú trọng trong buổi họp Quốc hội chính là vấn đề thu hồi bồi thường đất đai. Theo Bộ trưởng TN&MT, hiện nay có hai hình thức thu hồi đất. Thứ nhất là đấu thầu và đấu giá, tức là do nhà nước đứng ra thu hồi. Thứ hai là thu hồi thông qua thỏa thuận. 

Vậy trong trường hợp nào thì nên thu hồi đất bằng đấu thầu, đấu giá? Mang lại lợi ích? Theo ông Hà, phương án này sẽ đảm bảo mặt bằng, điều tiết địa tô, chính sách đền bù… Theo Bộ trưởng TN&MT, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo hài hòa lợi ích cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân. 

Đối với phương pháp thu hồi đất đai bằng thỏa thuận, theo ông Hà phương pháp này không hạn chế. Vẫn có nhiều trường hợp thu hồi đất lúa thông qua hợp tác xã, đất phi nông nghiệp thông qua thỏa thuận. Tuy nhiên, nhà nước sẽ can thiệp để đảm bảo chính sách về giá, đảm bảo lợi ích cho người dân, đảm bảo tính minh bạch, công bằng. 

Ông Hà cho rằng: “Chúng ta sẽ tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết 18, nhưng việc khó khăn nhất là làm sao xác định được điều kiện, tiêu chí. Hiện đang áp dụng cả hai, sắp tới sẽ nghiên cứu và rất mong các chuyên gia, đại biểu Quốc hội tiếp tục lượng hoá, đưa ra được tiêu chí”.