Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ

  • Giá :
  • Diện tích :
  • Ngày đăng : 28/08/2023
  • Lượt xem : 205
  • Mã tin : 170090
Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ Shophouse,Villa Biệt thự mặt biển,sở hữ lâu dài mà giá chỉ từ 7 tỷ
Thông tin mô tả
* Shophouse mặt đường 27m
Giá chỉ từ 60-80 triệu/m2 đất
Cả đất và xây khoảng 100 triệu/m2
Tổng giá: khoảng 10 - 12 tỷ/lô
* Shophouse đường 20m 2 bên trái phải
Chỉ chưa đến 60 triệu/m2 đất
Cả đất và xây chưa đến 80 triệu/m2
Tổng giá khoảng 7 - 10 tỷ/lô
* Biệt thự Grand pool (đơn lập)
Chỉ từ 55-60 triệu/m2 đất
Cả đất và xây khoảng 75-80 triệu/m2
Tổng giá khoảng 12 - 16 tỷ
* Garden pool song lập
Chỉ từ 55 - 60 triệu/m2 đất
Cả đất và xây khoảng 75 - 80 triệu/m2
Tổng giá khoảng 11 - 15 tỷ
* Shop villa
Chỉ từ 71 - 75 triệu/m2 đất
Cả đất và xây khoảng 91 - 95 triệu/m2
Tổng giá khoảng 17 - 18 tỷ
Liên hệ người bán
Tên liên hệ:
lê dăng sơn
Điện thoại 01:
Điện thoại 02:
Email:
ledangson9x@gmail.com