CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2

  • Giá :
  • Diện tích : 320 m2
  • Ngày đăng : 23/10/2023
  • Lượt xem : 268
  • Mã tin : 170334
CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2 CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2 CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2 CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2 CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2 CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2 CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2 CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2 CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2 CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI LÔ ĐẤT ĐÃ CÓ SỔ DIỆN TÍCH 320-640M2
Thông tin mô tả
CHÍNH CHỦ CẦN NHƯỢNG LẠI KHU ĐẤT( ĐÃ TÁCH SỔ SẴN)
Vị trí : Thị Trấn Tân Phong , Quảng Xương , Thanh Hoá
Liên hệ người bán
Tên liên hệ:
Dương Thị Hà Vi
Điện thoại 01:
Điện thoại 02:
Email:
phuongvy290601@gmail.com